ปลูกเรือนคล่อมตอส่อวิบัติ!

การปลูกสร้างอาคารควรมีการปรับแต่งพื้นดินเพื่อทำให้เราทราบว่า ภายใต้พื้นดินมีตอไม้ซ่อนอยู่หรือไม่?

ตามตำราฮวงจุ้ยถือว่า ตอไม้นั้นเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณ หากมีการสร้างบ้านเรือนทับลงไปโดยไม่ขุดตอไม้นั้นออกมาก่อน ถือว่าอัปมงคลยิ่ง…

stub

สำหรับคนที่ไม่เชื่ออาจรู้สึกขันกับเหตุผลที่ฮวงจุ้ยกล่าวไว้ แต่คนโบราณจะเตือนกันอยู่เสมอว่า อย่าตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้ง ถ้าจำเป็นจะต้องตัดจริงๆ จะต้องมีการทำพิธีขอขมาขออนุญาตเสียก่อน เพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่จะมีเทพารักษ์สิงสถิตอยู่

หากนำเอาสิ่งที่ฮวงจุ้ยบัญญัติไว้มาพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วจะพบว่า…

บริเวณที่มีตอไม้นั้นการขุดหลุมก่อสร้างทำได้ยาก เนื่องจากมีรากไม้ที่แม้จะตายแล้ว แต่ก็มีความแข็งแรงยากแก่การรื้อถอน

แต่พอตอไม้เริ่มผุพัง ก็อาจเป็นที่อยู่ของปลวก มด เป็นต้น อาจเป็นอันตรายต่อบ้านท่านได้

นอกจากนี้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกตัดโค่น โดยยังคงเหลือต่ออยู่นั้นอาจจะยังไม่ตาย และงอกหน่อใหม่ได้ภายหลัง

หากเราไม่ขุดรากถอนโคนให้เรียบร้อยก่อนการปลูกบ้าน ต่อมาเมื่อตอไม้นั้นเกิดแตกหน่อและแทงยอดขึ้นด้านบน รากฐานและตัวบ้านก็จะได้รับความเสียหายในภายหลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขอาจจะต้องรื้อบ้านทั้งหลังเพื่อทำลายตอไม้จากนั้นจึงค่อยสร้างบ้านกันใหม่ก็เป็นได้