ไม้โปรแทรคเตอร์ สำหรับวัดมุมทางเรขาคณิต

protractor