🚪 ทำนายดวงบ้านด้วยวิชาดาวเหิน ระบบเฮี่ยงคง ประจำปี 2567

🏠 เมื่อเราเข้าไปอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งใด พลังของทิศทางนั้นๆ จะส่งผลกับเราแตกต่างกันไป
☯ ในบทบาทของฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค ตำแหน่งประตูบ้าน ประตูรั้ว และประตูห้องสำคัญๆ จะมีผลกระทบกับเรามากที่สุดครับ