ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ ปีมังกร 2567

💰 เทพเจ้าโชคลาภ ปีมะโรงไฟ 2567 มาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) ให้ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศที่ท่านเสด็จมาครับ

ℹ️ วิธีคำนวณ ตรุษจีนปีนี้ ราศีบน (กิ่งฟ้า) หลักวันเป็นธาตุไม้ โชคลาภคือธาตุดิน อยู่ทางทิศเฉียง เป็นทิศที่เทพเจ้าโชคลาภเสด็จมา

แนะนำไหว้ทิศมังกร 120 องศา เป็นคลังสมบัติ (ไฉ่โข่ว) ของไม้

🙏 ผู้ที่ไหว้ทุกปี ทำพิธีได้ตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 9 ก.พ. เวลา 23.15 น. ถึง เสาร์ที่ 10 ก.พ. เวลา 22.59 น.

🙏 สำหรับผู้ที่ไหว้ครั้งแรก ฤกษ์วันพฤหัสที่ 15 ก.พ. เวลา 21.15 – 22.45 น. ไหว้หันหน้าไปทางทิศเหนือ

กล่าวกันว่า “ไฉ่ซิงเอี้ย” ไม่มีหัวใจ ท่านจึงโปรยเงินโปรยทองแก่ผู้คนทั่วไป โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังครับ