วันไหว้สิ้นปี 2558

วันไหว้สารทที่ 8 เดือน 12 หรือ ก๊วยนี้โจ่ย ปีนี้ต้องกับวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ครับ

ดูรายละเอียดของไหว้และพิธีการ คลิกที่นี่!