ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) 2558

สำหรับผู้ที่ไหว้ทุกปี เริ่มไหว้วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป โดยตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

สำหรับผู้ที่ไหว้ครั้งแรก ใช้ฤกษ์ปลอดภัยแบบจำเป็นวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 – 10.30 น. ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศเหนือ ห้ามคนปีฉลูและปีจอเป็นผู้นำพิธีครับ

รายละเอียดการจัดของไหว้ คลิกที่นี่!