แพงทองเหลือง

🧙‍♀ สถานที่บางแห่งในภาคเหลือของจีน จะเชิญคนมาทำพิธิแสดง “ระบำแพะ” และตีกลองเหล็กที่หน้ากลองหุ้มด้วยหนังแพะ เพื่อปัดเป่าความเจ็บไข้ครับ 🥁

🐐 #ความหมายสิริมงคลของแพะ

  • ความกตัญญู (เช่นเดียวกับแกะ 🐑)
  • ปลดปล่อยละวาง
  • สัตว์มงคลสร้างความยินดี (เมื่อถึงคราวบ้านเมืองเกิดภัยแล้ง จะถูกนำไปร่วมในพิธีกรรมขอฝน)
  • เชื่อกันว่าแพะอ้วนช่วยเสริมดวงโชคลาภ 🎲
  • Jo@sinsae.com –