หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

🙇‍♂ มางานพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต สรีระสังขารของท่านตั้งอยู่ ณ ศาลาจุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี ครับ