ฤกษ์ปลอดภัยเดือนมีนาคม 64

🗓 #ฤกษ์ปลอดภัยเดือน มี.ค. 64 เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย และออกรถ ยกเว้นวันที่ 1 ใช้กับฮวงจุ้ยร้านค้าได้ครับ


🙏 วันสำคัญอื่นๆ (สำหรับไหว้เทพเจ้า)

  • เสาร์ที่ 13 #ชิวอิก
  • เสาร์ที่ 20 เทศกาลชุนฮุน (เริ่มไหว้บรรพบุรุษ)
  • เสาร์ที่ 27 #จับโหงว

⛔ วันที่ 13-14 : วัน 4 เสื่อม
⛔ วันที่ 19 : วัน 4 สูญ

  • Jo@sinsae.com –