ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 6 พ.ค. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอนถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

 • [N] ประตูทางเข้า “ทิศเหนือ” ระวังเหตุวิบัติ ติดขัด เสียหาย วุ่นวาย 💥

· ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตูทุกต้นสัปดาห์จนถึง 6 พ.ค.62 และติดกั้วดาว 1 ควบคุมไฟ 💦

 • [NE] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” สำหรับบ้านอยู่อาศัย ระวังเหตุติดขัด ไม่ราบรื่น 💢

· แก้ไขโดยติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4

· ร้านค้าไม่ต้องแก้ไขใดๆ

 • [E] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันออก” สำหรับธุรกิจร้านค้า จะมีเหตุแย่งชิง สูญหาย เสียหาย 💂‍♂

· แก้ไขโดยติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9

· บ้านอยู่อาศัยไม่ต้องแก้ไขใดๆ

 • [W] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันตก” ระวังเจ็บป่วย มีอุปสรรค 💉

· แก้ไขโดยติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • อาทิตย์ที่ 7 เมษายน เวลา 09.30 – 10.30 น.
 • อังคารที่ 7 พฤษภาคม เวลา 19.30 – 20.30 น.

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้ว Line : @sinsae (มี @ นำหน้าด้วยครับ)

 • กระดาษเคลือบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) http://bit.ly/2E0MZS4
 • กั้วโลหะ https://sinsae.com/support/service.html#bagua

😈 ทิศห้ามกระทบซ่อมแซม ทำพิธี ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน

 • อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทาง S และ W (135 – 322.5 องศา)
 • แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศจอและมะเส็ง (285 – 315 และ 135 – 165 องศา)
 • เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศ N และ SW จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

🛠 หากดำเนินการจะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายครับ

กรณีจำเป็นให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย
📅 https://sinsae.com/safetimingauspice

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars