คาถาวิระทะโย

🙏 #คาถาวิระทะโย เป็นคาถาของ “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ภาวนาเป็นประจำก่อนนอน 3 จบ และ ตื่นนอน หรือ เวลาใส่บาตร จะทำให้มีโภคทรัพย์มาก 💰

“หลวงพ่อปาน” “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” ยืนยัน! ใครทำเป็นสมาธิได้ เห็นผลแน่นอนครับ 🧘‍♂


🙇‍♂️ #พระคาถาปัจเจกโพธิ์

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
( ว่า ๑ จบ )

วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม
( ภาวนา ๓ จบ )

∙ Jo@sinsae.com ∙