คาถาบูชาเทวดาประจำตัว

🙏 การบูชาเทวดาจะเน้นที่การปฏิบัติด้วยการสร้างคุณงามความดีต่างๆ (หิริโอตตัปปะ) และทำการเชื่อมบุญ… 💫

เมื่อเกิดเรื่องราวเดือดร้อน ท่านก็จะมาช่วยเหลือให้เราอยู่เป็นปกติสุขครับ 🤝