การกำพระหรือวัตถุมงคล

การกำพระหรือวัตถุมงคล เพื่อสวดมนต์ หรือ ทำสมาธิ จะช่วยให้จิตมีกำลังยิ่งขึ้นครับ 🧘

✨ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานสูง เราสามารถซึมซับประจุไหลเข้ามาอยู่ในตัวเราได้ เปรียบเสมือนน้ำอยู่ที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำ

ยิ่งจับนานเท่าไหร่ ยิ่งจะมีความผูกพันและสามารถสื่อกันได้…

การจับพระ ให้เลือกองค์ใดองค์หนึ่ง อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา โดยกำไว้ในอุ้งมือขวา วางมือขวาไว้บนมือซ้าย หันเศียรพระออกไปนอกตัวเรา

กำเพียงเบาๆ อาราธนาพระมาไว้ในมือ แล้วฝึกทำสมาธิ หรือ สวดบริกรรม 📿

เป็นวิธีตามแนวของหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ครับ 🙏

  • Jo@sinsae.com