วันฟ้าอภัย 1 พฤศจิกายน 2563

🌈 เดือนพฤศจิกายน 63 มีฤกษ์ฟ้าอภัย ถึงสองวันครับ ครั้งแรกตรงกับอาทิตย์ที่ 1 เหมาะกับการขอขมาลาโทษ เป็นฤกษ์ทั้งวัน หรือเลือกยามมาสนับสนุนการทำสมาธิ 🧘‍♀

เวลากระทำการหรืออธิษฐานเป็น “ฤกษ์เฉพาะเจาะจง” ที่คำนวณพลังงานออกมาจากวิชาขั้นสูง (มาก) จำเป็นต้องใช้แอพซินแสผูกดวงจีนเพื่อดูวังชะตา หรือ 3 วังแห่งชัยชนะก่อน (🔮 https://sinsae.com/destiny)

หากชี่ฟ้าดินสถิตย์ลงวังชะตาของท่าน เมื่อตั้งเจตนาดึงพลังงานมาใช้ก็จะประสบผลสำเร็จตามบทบาทของฤกษ์นั้นครับ ✨

🤝 ฤกษ์กระทำการ (Action) สำหรับการแก้ไขปัญหา กลับมาคืนดี
– ช่วงเวลา 09.30-10.30 น. เป็นมงคลกับบุคคลวังชะตาทิศ SE (หรือเป็นทิศ 3 วังแห่งชัยชนะ)

🙏 ฤกษ์ทำสมาธิอธิษฐาน (Divine Force) ปรับสมดุลวิญญาณ ขจัดความคิดเชิงลบ ความโกรธ ทำให้เกิดความสงบสันติสุข
– ช่วงเวลา 11.30-12.30 น. เป็นมงคลกับบุคคลวังชะตาทิศ SE (หรือเป็นทิศ 3 วังแห่งชัยชนะ)
– ช่วงเวลา 19.30-20.30 น. เป็นมงคลกับบุคคลวังชะตาทิศ S (หรือเป็นทิศ 3 วังแห่งชัยชนะ)


💡 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นจากพลังงาน พลังงานทุกชนิดเกิดจากคลื่นความถี่สั่นสะเทือน ดังนั้น การที่ประกาศเจตนาหรือกระทำการต่างๆ เพื่อความเป็นมิตร ก็จะแผ่คลื่นนั้นออกมาด้วย เมื่อส่งสารไปสู่สวรรค์ (ฟ้า) แล้วก็จะบันทึกสู่จิตใต้สำนึกเป็นพลังมงคลด้านบวก

🧘‍♀ สิ่งที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่มองเห็น
https://www.facebook.com/sinsae/posts/4705419422832563 🖱

🙏 พิธีไหว้ขอขมา
https://sinsae.com/forgiveness-day 🖱