🗓 แจก! ฤกษ์ฉีเหมินตุ้นเจี่ย ( คี่มึ้งตุ้งกะ – 奇門遁甲 ) ยามมงคล สำหรับสายมู! ระหว่าง 1 – 31 ม.ค. 67

“💡 วิธีใช้ฤกษ์ใช้สำหรับเจรจา ติดต่อ ทำธุรกิจ ขยายกิจการ”
ℹ️ ทำการตลาด วางกลยุทธ์ ยิง Ads. ไลฟ์ลงโซเชียล
ℹ️ ดำเนินธุรกิจ ลงทุน พูดคุย ประชุม ประสานงาน
ℹ️ ตั้งสมาธิสั่งจิต สร้างพลังบวก ดึงดูดโชคลาภ


“💡 วิธีใช้ฤกษ์แก้ปัญหาด้วยบุญ”
🙏 ทำบุญ แผ่เมตตา อุทิศกุศล ช่วยเหลือคนและสัตว์
🛐 ไหว้ อธิษฐาน ขอพร จินตภาพ
🧘‍♀️ นั่งสมาธิ ฝึกสติ อยู่กับตัวเอง ศึกษา วิจัย เรียนรู้
📿 สวดมนต์ ร่ายเวทย์ ท่องคาถา