มารู้จักทิศแตกสลายและทิศอสูรกันครับ

ทิศแตกสลาย (ส่วยผั่ว) และทิศอสูร (ซาสั่วะ) เป็นข้อห้ามโดยทั่วไปของระบบโหราศาสตร์จีน ซึ่งซินแสผู้ให้ฤกษ์ต้องรู้

การให้ฤกษ์ยามจะคำนวณทิศและปีเกิดบุคคล และปีปัจจุบัน แล้วกำหนดฤกษ์ออกมาเป็น 4 หลัก 8 ตัวอักษร (4 หลัก ได้แก่ ปี เดือน วัน และเวลา)

หากกระทบอสูร 1 หลัก จะส่งผลร้าย 3 ปี ถ้ากระทบครบ 4 หลัก เท่ากับ 12 ปี

โทษภัยจากทิศห้ามทางฮวงจุ้ย

1. ทะเลาะวิวาท เกิดเรื่องราว คดีความ เสียทรัพย์สิน

2. เกิดปัญหาทางด้านการงาน การเงิน สุขภาพ ธุรกิจติดขัด

3. อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เจ็บตัว เจ็บใจ เจ็บป่วย

4. กรณีรุนแรงที่สุด อาจถึงแก่ชีวิต

ผลกระทบจะเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามลำดับดังนี้

1. บุคคลดวงตก

2. เจ้าบ้าน

3. ผู้ประกอบพิธี

4. บุคคลในบ้านที่ใกล้ชิด

ทิศแตกสลายเป็นทิศที่อ่อนแอที่สุด เพราะทิศถูกปะทะจากราศีนักษัตร เป็นทิศห้ามที่มีบทบาทรุนแรงมากที่สุด

กรณีที่หลังบ้าน (หรือประธาน) เป็นทิศดังกล่าว ห้ามกระทำการใดๆ ทุกประเภท ได้แก่ สร้างบ้าน ซ่อมแซม สั่นสะเทือน เช่น เจาะ ทุบ เคาะ ย้ายเข้า ตั้งหรือย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน เป็นต้น มิฉะนั้นจะเกิดเรื่องวิบัติเลวร้ายต่างๆ

หากหลังบ้านไม่ใช่ทิศดังกล่าวแต่ทิศที่กระทำการเป็นทิศดังกล่าว ก็ห้ามเฉพาะทิศกระทำการนั้น หากดวงเจ้าบ้านหรือผู้ประกอบพิธีกำลังไม่ดี อาจเกิดเรื่องรุนแรง ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตได้ครับ

ทิศแตกสลาย
นักษัตร (ปี เดือน วัน เวลา)
ชวด 子 รหัส /1 องศาทิศแตกสลาย 165 – 195
ฉลู 丑 รหัส /2 องศาทิศแตกสลาย 195 – 225
ขาล 寅 รหัส /3 องศาทิศแตกสลาย 225 – 255
เถาะ 卯 รหัส /4 องศาทิศแตกสลาย 255 – 285
มะโรง 辰 รหัส /5 องศาทิศแตกสลาย 285 – 315
มะเส็ง 巳 รหัส /6 องศาทิศแตกสลาย 315 -345
มะเมีย 午 รหัส /7 องศาทิศแตกสลาย 345 – 15
มะแม 未 รหัส /8 องศาทิศแตกสลาย 15 – 45
วอก 申 รหัส /9 องศาทิศแตกสลาย 45 – 75
ระกา 酉 รหัส /10 องศาทิศแตกสลาย 75 – 105
จอ 戌 รหัส /11 องศาทิศแตกสลาย 105 – 135
กุน 亥 รหัส /12 องศาทิศแตกสลาย 135 – 16

ทิศอสูร เป็นทิศห้ามกระทบรองลงมา การห้ามเหมือนกรณีทิศแตกสลายแต่โทษเบากว่า
นักษัตร (ปี เดือน วัน เวลา)
ชวด 子 รหัส /1 องศาทิศอสูร 135 – 225
ฉลู 丑 รหัส /2 องศาทิศอสูร 45 – 142.5
ขาล 寅 รหัส /3 องศาทิศอสูร 315 – 45
เถาะ 卯 รหัส /4 องศาทิศอสูร 225 – 322.5
มะโรง 辰 รหัส /5 องศาทิศอสูร 135 – 225
มะเส็ง 巳 รหัส /6 องศาทิศอสูร 45 – 142.5
มะเมีย 午 รหัส /7 องศาทิศอสูร 315 – 45
มะแม 未 รหัส /8 องศาทิศอสูร 225 – 322.5
วอก 申 รหัส /9 องศาทิศอสูร 135 – 225
ระกา 酉 รหัส /10 องศาทิศอสูร 45 – 142.5
จอ 戌 รหัส /11 องศาทิศอสูร 315 – 45
กุน 亥 รหัส /12 องศาทิศอสูร 225 – 322.5

การแก้ไขโดยทั่วไป

โทษของทิศแตกสลายและทิศอสูรเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ทำจนถึงภายใน 3 หรือ 6 หรือ 9 หรือ 12 ปี (ขึ้นกับจำนวนหลักที่กระทบ)

สำหรับโทษจากทิศแตกสลายจะเกิดขึ้นรวดเร็วและให้ผลรุนแรงกว่า

ในกรณีที่ได้กระทบทิศแตกสลายหรือทิศอสูรไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการล้างปรับสภาพ (ล้างอาถรรพ์) จะสามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

หากจำเป็นต้องกระทำการใดๆ ในทิศดังกล่าว สามารถใช้ฤกษ์ปลอดภัยได้

กรณีที่มีคนท้องอยู่ในบ้านให้งดเว้นการกระทบใดๆ เด็ดขาด เพราะจะกระเทือนถึงเด็กในครรภ์