ข้อห้ามและควรระวังสำหรับสตรีมีครรภ์

ในระบบโหราศาสตร์ของจีน แต่ละช่วงเวลาจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของเด็กหากกระทบใดๆ ก็อาจจะกระเทือนถึงอวัยวะนั้นๆ ของร่างกายเด็ก

ดังนั้นการกระทบกระเทือน ซ่อมแซมบ้าน เคลื่อนย้ายของหนัก หากฤกษ์ไม่ถูกต้อง และดวงคุณแม่ผู้ตั้งครรภ์ไม่ดี จะส่งผลต่างๆ ได้ เช่น ทำให้เด็กสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว อวัยวะไม่ปกติ พูดไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับสมอง หรือการเรียนรู้ เป็นต้น

จึงมีข้อห้ามสำหรับสตรีมีครรภ์หรือหญิงตั้งท้องว่าควรระวังอะไรบ้าง…

ข้อ 1 ห้ามซ่อมแซม หรือกระทบใดๆ เกี่ยวกับบ้านรวมถึงที่ทำงาน ที่มีสตรีตั้งครรภ์อาศัยอยู่

ข้อ 2 ห้ามย้ายเตียง หรือทำความสะอาดใต้เตียง

ข้อ 3 ห้ามย้ายบ้าน

ข้อ 4 ห้ามทำร้าย รังแก หรือทรมานสัตว์

ข้อ 5 ไม่ควรเยี่ยมคนป่วย

ข้อ 6 ห้ามเย็บปักถักร้อย เข็มอาจทิ่มตำนิ้ว

ข้อ 7 ห้ามพูดจาส่อเสียด ว่าร้าย

ข้อ 8 ห้ามไปงานศพ สำหรับงานแต่งสามารถไปได้ แต่บางครอบครัวห้ามไปงานทุกประเภท

ช้อ 9 ห้ามเข้าพิธีกรรมขับไล่สิ่งไม่ดี เช่น สวดภาณยักษ์

ข้อ 10 ห้ามอยู่ประกอบพิธีการต่างๆ เช่น ย้ายเข้าบ้านหรือสำนักงานใหม่ ตั้งพระ เป็นต้น