พื้นบ้านชั้นว่างต่ำกว่าถนน จะส่งผลกระทบต่อความเจริญรุ่งเรือง

🕳 บริเวณรอบบ้านหลังนี้พื้นจะสูงเสมอถนน ทำให้ชั้นล่างตัวอาคารเป็นแอ่งลึกลงไป

เวลาผมเข้าไปในบ้านจะมีความรู้สึกเย็นชื้น (หยินแรงมาก) 🏚

ส่งผลให้ผู้อาศัยหดหู่ ซึมเศร้า ขาดพลังความคิดสร้างสรรค์

ชัยภูมิแบบนี้แก้ไขฮวงจุ้ยค่อนข้างยากครับ 🤔

เบื้องต้นต้องตั้งจุดรับทรัพย์ (ประธาน) ให้สูงกว่าถนนเพื่อรับพลังไปก่อน

☯ แต่ถ้าให้สมบูรณ์ต้องปรับลักษณะอาคารใหม่ จึงจะทำให้เจ้าของบ้านเจริญรุ่งเรือง

++++++++++++++++++++++++++

ทำเล…ขจัดความจน! 🖱

ทำเลขจัดความจน!