ทำเลขจัดความจน!

ทำเลที่เป็นมงคล ซึ่งหลายท่านอยากครอบครอง เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมแหล่งน้ำและภูเขา นั้นได้แก่ ทำเลที่มีความสูง ต่ำของพื้นที่แตกต่างกัน โดยที่ด้านหน้าจะต้องต่ำกว่าพื้นที่ด้านหลังในลักษณะที่สมดุล ในระดับความสูงต่ำของพื้นที่จะต้องไม่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีความลาดเอียงจนเกินพอดี เหมือนกับการนั่งอยู่บนที่สูง ก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ปรากฎอยู่เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจน ดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรค หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นข้างหน้า ก็ย่อมมองเห็นถึงทางออกของปัญหา หรืออย่างน้อยที่สุด ก็สามารถตั้งรับและหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที

บ้านลักษณะนี้เมื่ออยู่แล้วจะช่วยอำนวยให้เกิดโชคลาภและเสริมโอกาสแห่ง ความก้าวหน้าให้ผู้อยู่อย่างถ้วนหน้า แม้ว่าลักษณะของบ้านที่หน้าต่ำหลังสูงจะถือว่าดี ก็ถือเป็นเพียงเอกลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของบ้านที่ควรเลือกไว้ แต่ยังองค์ประกอบอื่น ที่จะเสริมให้เกิดความสมบูรณ์นั้น ยังจะต้องขึ้นอยู่กับทิศทาง และการวางตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ ภายในบ้านในตามหลักวิชาดาว 9 ยุคอีกด้วย

สำหรับผู้อยู่อาศัยในทำเลที่ตรงกันข้าม คือด้านหน้าสูง ด้านหลังต่ำ แล้วถูกทักว่าเป็นทำเลที่อยู่แล้วไม่รุ่งเรือง ก็อย่าเพิ่งตกใจ! ครับ

เรามาดูเหตุผลในทางฮวงจุ้ยที่กล่าวไว้ก่อน คือ บ้านจะไม่สามารถเก็บกักพลังชี่เอาไว้ได้ และจะส่งผลให้สมาชิกภายในบ้านขาดโชคลาภ หากเปรียบเทียบก็เหมือนกับการนั่งบนเก้าอี้สี่ขา สองขาหน้าสูง สองขาหลังต่ำ เก้าอี้มีโอกาสหงายหลังได้ตลอดเวลา ทำให้ขาดความมั่นคง และโดยหลักธรรมชาติแล้ว หากเราสังเกตุดูก็จะพบว่า สิ่งต่าง ๆ มักไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ สังเกตุได้ชัด เช่น หน้าฝน น้ำจะไหลจากที่สูงคือหน้าบ้าน เข้าสู่ตัวบ้านที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านได้ น้ำที่ขังอยู่ภายในบ้านอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นแหล่งเพาะเชื่อโรคได้ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากกระแสลมที่พัดเอาฝุ่นละออง เข้าสู่ตัวบ้าน ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เจ็บป่วยบ่อย

feng shui mountain front

feng shui mountain front

สำหรับในเมือง ลักษณะของบ้านประเภทหน้าต่ำหลังสูงนี้ ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะโดยปกติแล้ว บ้านทั่ว ๆ ไปมักจะสร้างพื้นบ้านในระดับที่เสมอ หรือสูงกว่าพื้นถนน แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง อาจมีการปรับผิวถนน ไม่ว่าจะเพื่อแก้ปัญหาจราจรหรือ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็ตาม การยกระดับถนนทำให้สูงกว่าหน้าบ้าน ถือเป็นประเภทที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะไม่ตั้งใจก็ตามที

บ้าน บางแห่งเล่นระดับ หลายโครงการหมู่บ้านออกแบบบ้านสไตล์นี้ เพราะทำให้สวยงาม แปลกตา บางประเภทเมื่อเดินเข้าบ้านไม่กี่เมตร ก็จะมีระดับต่ำลงไป บางแห่งจมลงไปเกือบครึ่งเมตร โดยทำบันไดไว้ 4-5 ขั้น การอยู่บ้านเล่นระดับจนเข้าลักษณะ หน้าสูงหลังต่ำ จะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า ไม่ทันคนอื่น จนเกิดความท้อแท้ ถดถอย ข้อสังเกตุประการหนึ่ง คืออิทธิพลด้านลบของฮวงจุ้ยจะยังไม่ส่งผลทันที เมื่ออยู่ได้ระยะหนึ่ง เช่น 3 ปีไปแล้ว จึงเริ่มปรากฏให้เห็นชัด

สำหรับหนทางแก้ไขสำหรับผู้ที่อยู่ในทำเลดังกล่าว คือ ดูแลเรื่องระบบระบายน้ำให้กับตัวบ้าน การตั้งจุดสำคัญของบ้าน เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตี่จู้ ให้ตั้งในตำแหน่งทิศทางที่ดี (8 ทิศ / ดาว 9 ยุค) และตั้งให้สูงกว่าถนน สำหรับตี่จู้ หากจำเป็นต้องยกพื้นขึ้นสูง ฐานตี่จู้ต้องทึบ ตัน หน้าตี่จู้ต้องมีเหม่งตึ้งสำหรับวางของไหว้ หากยกสูงมาก ๆ ด้านหน้าตี่จู้ต้องทำเป็นขั้นบันได