ทำเลขจัดความจน!

ทำเลที่เป็นมงคล ซึ่งหลายท่านอยากครอบครอง เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมแหล่งน้ำและภูเขา นั้นได้แก่ ทำเลที่มีความสูง ต่ำของพื้นที่แตกต่างกัน โดยที่ด้านหน้าจะต้องต่ำกว่าพื้นที่ด้านหลังในลักษณะที่สมดุล ในระดับความสูงต่ำของพื้นที่จะต้องไม่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีความลาดเอียงจนเกินพอดี เหมือนกับการนั่งอยู่บนที่สูง ก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ปรากฎอยู่เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจน ดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรค หรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นข้างหน้า ก็ย่อมมองเห็นถึงทางออกของปัญหา หรืออย่างน้อยที่สุด ก็สามารถตั้งรับและหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที บ้านลักษณะนี้เมื่ออยู่แล้วจะช่วยอำนวยให้เกิดโชคลาภและเสริมโอกาสแห่ง ความก้าวหน้าให้ผู้อยู่อย่างถ้วนหน้า แม้ว่าลักษณะของบ้านที่หน้าต่ำหลังสูงจะถือว่าดี ก็ถือเป็นเพียงเอกลักษณ์หรือรูปลักษณ์ของบ้านที่ควรเลือกไว้ แต่ยังองค์ประกอบอื่น ที่จะเสริมให้เกิดความสมบูรณ์นั้น ยังจะต้องขึ้นอยู่กับทิศทาง และการวางตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ ภายในบ้านในตามหลักวิชาดาว 9 ยุคอีกด้วย สำหรับผู้อยู่อาศัยในทำเลที่ตรงกันข้าม คือด้านหน้าสูง ด้านหลังต่ำ แล้วถูกทักว่าเป็นทำเลที่อยู่แล้วไม่รุ่งเรือง ก็อย่าเพิ่งตกใจ! ครับ เรามาดูเหตุผลในทางฮวงจุ้ยที่กล่าวไว้ก่อน คือ บ้านจะไม่สามารถเก็บกักพลังชี่เอาไว้ได้ และจะส่งผลให้สมาชิกภายในบ้านขาดโชคลาภ หากเปรียบเทียบก็เหมือนกับการนั่งบนเก้าอี้สี่ขา สองขาหน้าสูง สองขาหลังต่ำ เก้าอี้มีโอกาสหงายหลังได้ตลอดเวลา ทำให้ขาดความมั่นคง และโดยหลักธรรมชาติแล้ว หากเราสังเกตุดูก็จะพบว่า สิ่งต่าง ๆ มักไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ สังเกตุได้ชัด เช่น หน้าฝน น้ำจะไหลจากที่สูงคือหน้าบ้าน เข้าสู่ตัวบ้านที่ต่ำกว่า … Continue reading ทำเลขจัดความจน!