ซินแส.com ยินดีต้อนรับ!

“ซินแส” เป็นคำจีนที่มีความหมายหลายอย่าง แปลว่า ครู หรือ ผู้มีวิชา ก็ได้ ใช้เรียกหมอรักษาคนไข้ก็ได้ รวมทั้งหมอดูดวงชะตา หรือ อาจารย์ดูฮวงจุ้ย ก็ยังเรียกกันว่า ซินแส

ซินแส.com ได้จัดเตรียมเนื้อหา ทางด้านพยากรณ์ศาสตร์ โดยใช้หลักวิชา ฮวงจุ้ย และ ดวงจีน รวมถึงความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างง่าย ๆ

สำหรับหลักวิชาฮวงจุ้ยและดวงจีน ที่ทาง ซินแส.com ให้คำแนะนำเพื่อใช้ปรับชะตาชีวิต จะประกอบไปด้วย

วิชา ตี่ลี่ หรือ ชัยภูมิ
วิชา ดาว 9 ยุค และ 8 ทิศ
วิชา ฤกษ์ยาม
วิชา ดวงชะตา

อย่างไรก็ตาม ศาสตร์แขนงนี้ จะใช้ให้ได้ผลดี หรือจะมีคุณก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้มีคุณสมบัติครบถ้วน 2 ประการ อันได้แก่ มีคุณธรรม มีจริยธรรม (จิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติถูกต้อง) หรือที่กล่าวกันว่า

มี “อิก เต็ก” มี “หยี เห็ง” จึงจะมี “ซา ฮวงจุ้ย” (หลักวิชา)