การไหว้ไท้ส่วยเอี้ย

“ไท้ส่วยเอี้ย” หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” เป็นเทพผู้ทรงสิทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี

อีกทั้งเป็นเคล็ดลับของซินแสจีนโบราณที่ยึดหลักการคำนวณและผูกดวงจีนโป๊ยหยี่ สี่เถี่ยว โดยมาจากราศีบน (เทียงกัง – ราศีฟ้า) 10 ตัว ผสมกับราศีล่าง (ตี่กี่ – ราศีดิน) หรือ 12 นักษัตร ซึ่งจับคู่กันได้ 60 คู่ เรียกว่า “หลักจับกะจื้อ”

โดยใน 60 ปี จะเวียนมาบรรจบครบทำให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีนั้น จะทำแซยิด จะถือว่าได้ใช้ชีวิตครบรอบของหลักจับกะจื้อแล้ว

ใน 60 ปีนี้จะมีเทพประจำอยู่ในแต่ละปีรวมทั้งสิ้น 60 องค์มีชื่อต่างๆ กัน ทำหน้าที่รักษาหรือเรียกว่า เฝ้าปี ซึ่งจะมีอำนาจให้คุณและโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับปีนั้นๆ

ไท้ แปลว่า ใหญ่กว่า หรือ กว่า
ส่วย แปลว่า วัย หรือ อายุ
เอี้ย แปลว่า เทพเจ้า หรือ คนที่มีอำนาจบารมี

การไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเป็นความเชื่อและประเพณีปฏิบัติของชาวจีน โดยเฉพาะคนที่มีดวงชะตาตกต่ำหรือชง วิธีแก้ไขดวงชะตาจะมีการทำพิธี นำซึ้งปักเต๋าเก็งหรือพิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตา

สำหรับผู้ไม่ชง ก็สามารถทำได้เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข คุณประโยชน์สำหรับการไหว้องค์ไท้ส่วยนั้น จะทำให้ผู้ที่กราบไหว้ ทำอะไรราบรื่นไม่ติดขัด หากดวงดีอยู่แล้วก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้น

แต่ถ้าดวงตกก็จะไม่ย่ำแย่มาก โดยเฉพาะคนที่เกิดปีที่มีปัญหากับองค์ไท้ส่วยแต่ละปีจะแตกต่างกันไป แต่ละปี จะมีปีชง (ปะทะ คือ ไปรบกวนบารมีของเทพเจ้าไท่ส่วย) กึ่งชง ปีห่วม (ห่วมไท้ส่วย คือ มีปีเกิดปีเดียวกันกับไท้ส่วย เป็นการกระทบบารมีของไท้ส่วย) ของตัวเองอยู่ 4 นักษัตร ที่กำหนดไว้ว่าต้องไปไหว้ (เขียนเทียบ) ฝากไว้กับไท้สวยเอี้ย

ปีชวด คือ มะเมีย , เถาะ , ระกา , ชวด
ปีฉลู คือ มะแม , มะโรง , จอ , ฉลู
ปีขาล คือ วอก , มะเส็ง , กุน , ขาล
ปีเถาะ คือ ระกา , มะเมีย , ชวด , เถาะ
ปีมะโรง คือ จอ , มะแม , ฉลู , มะโรง
ปีมะเส็ง คือ กุน , วอก , ขาล , มะเส็ง
ปีมะเมีย คือ ชวด , ระกา , เถาะ , มะเมีย
ปีมะแม คือ ฉลู , จอ , มะโรง , มะแม
ปีวอก คือ ขาล , กุน , มะเส็ง , วอก
ปีระกา คือ เถาะ , ชวด , มะเมีย , ระกา
ปีจอ คือ มะโรง , ฉลู , มะแม , จอ
ปีกุน คือ มะเส็ง , ขาล , วอก , กุน

ตามธรรมเนียมจีนการไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยจะเริ่มต้นไหว้กันตั้งแต่วันที่ 9 ค่ำเดือน 1 ถึงวันที่ 15 ค่ำเดือน 1 ของจีน ในกรณีบางคนที่ไม่สะดวกก็สามารถไหว้เทพเจ้าไท่ส่วยก่อน หรือ หลังช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้ การไหว้จะนิยมไปทำกันที่ศาลเจ้า เช่น ที่วัดมังกรกมลาวาส หรือ ที่เรียกกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่

ของไหว้องค์ไท้ส่วย มีดังนี้
1. แจกับดอกไม้สด 1 คู่
2. เทียนแดง 1 คู่
3. ธูป 3 ดอก
4. หงิ่งเตี่ย 13 ชุด

5. เทียงเถ่าจี้ 1 คู่

the chinese god of wealth

6. กิมหงิ่งเต้า 1 คู่

the chinese god of wealth

7. อาหารเจ 5 อย่าง (เช่น เห็นหอม, เห็นหูหนู, จำไฉ่ – ดอกไม้จีน, วุ้นเส้น, ฟองเต้นหู้ยี้)

the chinese god of wealth

the chinese god of wealth

8. ถั่วลิสง 25 เม็ด
9. พุทราแดง ( อั่งจ้อ ) 25 เม็ด
10. ขนมโก๋ 5 ชิ้น
11. น้ำชา 5 ถ้วย
12. ข้าวสวย 5 ถ้วย

One thought on “การไหว้ไท้ส่วยเอี้ย”

Comments are closed.