🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 21 – 28 พ.ค. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

📌 ฤกษ์ปลอดภัย ( 四大天王日 ) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่


👼 เทวดาที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ มี 3 แบบ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มภัยครับ

1⃣ ภุมมเทวดา อาศัยอยู่ตามจอมปลวก เนินดิน ภูเขา แม่น้ำ เจดีย์ ศาลา บ้าน ซุ้มประตู บางองค์ไม่มีที่อยู่ ก็ไปขออาศัยที่ของเทวดาตนอื่น จะเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้

2⃣ รุกขเทวดา อยู่สูงกว่าภุมเทวดา แต่ก็เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ มีทั้งอาศัยตามต้นไม้ กิ่งไม้ ยอดไม้ต่างๆ หรืออาศัยเทวดาตนอื่นอยู่

ต้นไม้ที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป จะมีรุกขเทวดามาสิงอยู่ หากมีคนมาอุทิศบุญให้ ท่านจะมีบุญมากขึ้นและอวยพรบางประการให้แก่คนที่บูชาไปให้ครับ

3⃣ อากาศเทวดา ท่านจะทำบุญมาดีกว่าเทวดาสองแบบแรก สามารถเหาะไปที่ไหนก็ได้ มีวิมานในอากาศสูงขึ้นไปประมาณ 1 โยชน์

📿 คาถาแก้วสารพัดนึก​ของหลวงพ่อโอภาสี

“อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหังฯ”