🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 19 – 26 พ.ย. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

– ฤกษ์ตรงกับทิศประจำตัว กระทำการหันหน้าได้ทุกทิศ
– ฤกษ์ไม่ตรงทิศประจำตัว กระทำการหันหลังรับพลังงานตามทิศมงคล

🔮 แอปดูทิศประจำตัว
https://sinsae.com/horo 🖱


💰 อยากร่ำรวยต้องหมั่นทำทาน ลำดับบุญที่ได้รับจากการทำทานมีดังนี้ครับ

1. ธรรมทาน
2. ถวายวิหารทาน
3. ถวายสังฆทาน
4. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า
5. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า
6. ทำบุญกับพระอริยสงฆ์
7. ทำบุญกับสมมุติสงฆ์
8. ทำบุญกับพระทุศีล
9. ทำบุญกับมนุษย์ที่มีศีล
10. ทำบุญกับมนุษย์
11. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน