🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 11 – 18 มิ.ย. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

📌 ฤกษ์ปลอดภัย ( 四大天王日 ) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่


ในบันทึกคติธรรมของ “หลวงปู่ดุลย์ อตุโล”

ท่านพระครูฯ ได้เรียนถามแบบทีเล่นทีจริงว่า ตามตำรากล่าวว่า เทวดามาฟังเทศน์พระพุทธเจ้า ครั้งละหลายสิบโกฏินั้น จะมีสถานที่บรรจุเพียงพอ หรือได้ฟังทั่วถึงกันหรือ?

หลวงปู่เมตตาวิสัชนาธรรมว่า “เทวดาจะมาชุมนุมกันจำนวนมากกี่ล้านโกฏิก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะในเนื้อที่หนึ่งปรมาณู เทวดาอยู่ได้ถึงแปดองค์”