🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 7 – 14 พ.ค. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

📌 ฤกษ์ปลอดภัย ( 四大天王日 ) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่


👁‍🗨 ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้ ( Intuitive Power )

📍 อังคารที่ 9 พฤษภาคม เวลา 21.15 – 22.45 น.
🧘‍ ให้ทำสมาธิหันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

📍 อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 11.15 – 12.45 น.
🧘‍ ให้ทำสมาธิหันหน้าทิศใต้


🧘‍ 5 แนวทางการฝึกทิพจักขุญาณ ในพุทธศาสนา นำมาฝากทุกท่านครับ

1⃣ ห้านาทีแรก ตัดความยุ่งของอารมณ์ออกในขณะฝึก เช่น เรื่องไม่พอใจ ความสงสัย ความง่วง

2⃣ ก่อนภาวนา กำหนดรูปลูกแก้ว หรือรูปพระ จนจิตเห็นภาพแจ่มใส อยู่ได้นานพอสมควร

3⃣ กำหนดรู้ลมสามฐานโดยสม่ำเสมอกัน คือ หายใจกระทบจมูก อก และเหนือสะดือนิดหน่อย

4⃣ รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์

5⃣ ให้ทรงพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยู่เป็นปกติ

👁‍🗨 “ทิพจักขุญาณ” หมายถึง มีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ ก็คือ “ใจทิพย์” นั่นเอง การรู้การเห็นทุกอย่างเกิดจากใจครับ