🗓 ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 6 – 12 พ.ย. 66

ℹ️ วิธีการใช้ฤกษ์วันมงคล

📌 พลังทิศมงคล ( 奇門遁甲 ) ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

– ฤกษ์ตรงกับทิศประจำตัว กระทำการหันหน้าได้ทุกทิศ
– ฤกษ์ไม่ตรงทิศประจำตัว กระทำการหันหลังรับพลังงานตามทิศมงคล

📌 ฤกษ์ปลอดภัย ( 四大天王日 ) เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ย อาคาร สถานที่

🔮 แอปดูทิศประจำตัว
https://sinsae.com/horo 🖱


💗 การแผ่เมตตา แม้จะเป็นการส่งความปรารถนาดีแก่ผู้อื่น แต่ผู้ที่ได้รับอานิสงส์ที่แท้จริงก็คือ “ตัวเรา” เพราะช่วยขจัดกิเลสฝ่ายโทสะ ทำให้จิตใจปลอดโปร่ง เบาสบายครับ

ℹ โดยปกติจะมี 2 ประเภท คือ

1. แผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงผู้รับ

2. การแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้รับ