ขายให้ปัง! ด้วยพลังเสน่ห์ฮวงจุ้ย

เป็นเคล็ดลับ! อย่างหนึ่งโดยการวางตำแหน่งดอกไม้…

วิธีนี้ใช้สำหรับร้านค้าเท่านั้นนะครับ

หากบ้านอยู่อาศัยต้องดูในหัวข้อ “วิธีเสริมเสน่ห์บุคคล”

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

feng shui shop charm

การนำทฤษฏีการส่งเสริมเสน่ห์มาใช้กับสถานที่ จะต้องสัมพันธ์กับทิศทางของร้านค้าเป็นหลัก

ก่อนอื่นต้องทราบว่าร้านค้ามีทิศด้านหลังร้านหรือทิศประธานของร้านค้าอยู่องศาใด

ความหมายของทิศประธานหมายถึง ตำแหน่งที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของร้าน เช่น ตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ป้ายเครื่องหมายของร้านที่เด่นที่สุด หรือด้านหลังของที่นั่งของโต๊ะเก็บเงิน

ร้านค้าส่วนใหญ่มักจะตั้งตำแหน่งทิศประธานพิงด้านหลังของร้านโดยหันหน้าออกหน้าร้าน ทิศหลังร้านจึงกลายเป็นทิศประธานไปโดยปริยาย

แต่ถ้าร้านค้าใดตั้งประธานอยู่ในตำแหน่งผนังด้านข้างของร้าน ก็จะต้องยึดตำแหน่งที่ตั้งนั้นเป็นทิศประธาน

เมื่อเข้าใจทิศประจำของร้านค้าแล้ว จึงนำมาเปรียบเทียบเทียบกำลังตำแหน่งท้อฮวย ที่ว่าด้วยการส่งเสริมเสน่ห์ของร้านค้า

โดยการวางดอกไม้ให้เข้ากับสภาพได้แก่
– ตำแหน่งท้อฮวยอยู่ทางทิศเหนือ เป็นธาตุน้ำ ดอกไม้ที่วางควรเป็นสีฟ้า สีน้ำเงิน
– ตำแหน่งท้อฮวยอยู่ทิศตะวันออก เป็นธาตุไม้ ดอกไม้ควรเป็นสีเขียว
– ตำแหน่งท้อฮวยอยู่ทางทิศใต้ เป็นธาตุไฟ ดอกไม้ที่จะวางควรเป็นสีแดง หรือสีชมพู
– และตำแหน่งท้อฮวยอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นธาตุทอง ดอกไม้ที่จะวางควรเป็นสีขาว

feng shui shop charm
feng shui shop charm