❌ ทิศร้าย ประจำเดือน ม.ค. 66 ห้ามซ่อมบ้าน ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรับฮวงจุ้ย

😈 “อสูร” อยู่ทางทิศเหนือ และ ตะวันออก

👿 “แตกสลาย (ชง)” อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

⚒ กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศดังกล่าว ให้ใช้ “ฤกษ์ปลอดภัย” เพื่อดำเนินการเท่านั้นครับ


ℹ เพื่อให้ทุกท่านวางแผนล่วงหน้า ในปีเถาะ ระหว่าง 4 ก.พ. 66 – 4 ก.พ. 67

👿 “ทิศอสูร+แตกสลาย” จะเป็นทิศตะวันตก (W : 225-322.5 องศา)

💣 “ดาวเบญจภูติ” จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW : 292.5-337.5 องศา)

⚒ หากต้องซ่อมบ้าน ย้ายเข้าอยู่ เปลี่ยนทิศหัวนอน ที่นั่งทำงาน ควรจะต้องระมัดระวังเกิดเหตุวุ่นวาย 💢

💡 ควรหลีกเลี่ยง หรือเริ่มดำเนินการก่อนในเดือน ม.ค. 66 ครับ

https://www.facebook.com/sinsae/posts/pfbid0nnQvFf4MBmFaqwhHwRKSmfmKmjzueY6nxUWbNb3jQ5S8hx5Z2iFTWyDQpmp6aZRdl