การเลือกชั้นอาคารตามหลักฮวงจุ้ย

การเลือกชั้นอาคาร คอนโด อพาร์ทเมนท์ ให้ถูกต้องกับดวงนั้น ก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าอาคารหรือประธานหันหลังพิงทิศใด…

ประธานของอาคารโดยปริยายก็คือ ทิศด้านหลัง หรือทิศที่อยู่ตรงกันข้ามกับประตูใหญ่ (เช่น หน้าประตูอยู่ที่ 270 องศา ตรงข้ามก็คือ 90 องศา) เมื่อทราบทิศแล้วก็มาดูว่าเป็นรหัสอะไรตามตารางด้านล่าง

select floor building

อาคารแต่ละชั้นเป็นรหัสภูมิใดนั้น สามารถนับจากตัวทิศประธานขึ้นไปเป็นชั้นๆ ตามลำดับ

การนับชั้นให้เริ่มนับตั้งแต่ชั้นที่ใช้ประโยชน์ของบุคคลเป็นชั้นที่ 1 ไม่นับชั้นที่ส่วนรวมหรือส่วนกลาง

เช่น ถ้าชั้นล่างสุดเป็นที่จอดรถ ชั้นที่ 2 เป็นที่พักก็ให้นับชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่ 1 เมื่อถึงรหัส /5/ ให้ข้ามไปเป็นรหัส /6/

ตัวอย่างที่ 1 อาคารด้านหลัง ( ประธาน ) พิงทิศเหนือ รหัส /1/
ชั้น 1 จะนับเป็นรหัส /1/
ชั้น 2 จะนับเป็นรหัส /2/
ชั้น 3 จะนับเป็นรหัส /3/
ชั้น 4 จะนับเป็นรหัส /4/
ชั้น 5 จะนับเป็นรหัส /6/
ชั้น 6 จะนับเป็นรหัส /7/
ชั้น 7 จะนับเป็นรหัส /8/
ชั้น 8 จะนับเป็นรหัส /9/
ชั้น 9 จะนับเป็นรหัส /1/
(นับเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดชั้น)

ตัวอย่างที่ 2 อาคารด้านหลัง ( ประธาน ) พิงทิศตะวันออก รหัส /3/
ชั้น 1 จะนับเป็นรหัส /3/
ชั้น 2 จะนับเป็นรหัส /4/
ชั้น 3 จะนับเป็นรหัส /6/
ชั้น 4 จะนับเป็นรหัส /7/
ชั้น 5 จะนับเป็นรหัส /8/
ชั้น 6 จะนับเป็นรหัส /9/
ชั้น 7 จะนับเป็นรหัส /1/
ชั้น 8 จะนับเป็นรหัส /2/
ชั้น 9 จะนับเป็นรหัส /3/
(นับเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดชั้น)

ต่อไปก็มาดูชั้นที่สมพงศ์รหัสปีเกิด (เน้นผู้นำครอบครัวหรือหัวหน้างาน) ดูรหัสบุคคลได้จาก แอพดวงชะตาจีนออนไลน์
– คนที่ปีเกิด รหัส 1 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /1/ , /3/ , /4/ , /9/
– คนที่ปีเกิด รหัส 2 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /2/ , /6/ , /7/ , /8/
– คนที่ปีเกิด รหัส 3 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /1/ , /3/ , /4/ , /9/
– คนที่ปีเกิด รหัส 4 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /1/ , /3/ , /4/ , /9/
– คนที่ปีเกิด รหัส 6 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /2/ , /6/ , /7/ , /8/
– คนที่ปีเกิด รหัส 7 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /2/ , /6/ , /7/ , /8/
– คนที่ปีเกิด รหัส 8 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /2/ , /6/ , /7/ , /8/
– คนที่ปีเกิด รหัส 9 สมพงศ์กับชั้นที่เป็นรหัสภูมิ /1/ , /3/ , /4/ , /9/

select floor building

จากรูปภาพประกอบ การนับเริ่มนับตั้งแต่ชั้นที่ใช้ประโยชน์ของบุคคล ไม่นับชั้นที่ส่วนรวมหรือส่วนกลาง เช่น ชั้นล่างสุดนั้นมักจะเป็นชั้นของส่วนรวม

เมื่อได้ชั้นที่ต้องการแล้ว ต่อไปจะเลือกมุมหรือตำแหน่งห้องก็ต้องเลือกดังนี้
– คนที่ปีเกิด รหัส 1 สมพงษ์กับเลข /4/ ที่สุด รองลงมาคือ /3/ , /9/
– คนที่ปีเกิด รหัส 2 สมพงษ์กับเลข /8/ ที่สุด รองลงมาคือ /6/ , /7/
– คนที่ปีเกิด รหัส 3 สมพงษ์กับเลข /9/ ที่สุด รองลงมาคือ /1/ , /4/
– คนที่ปีเกิด รหัส 4 สมพงษ์กับเลข /1/ ที่สุด รองลงมาคือ /3/ , /9/
– คนที่ปีเกิด รหัส 6 สมพงษ์กับเลข /7/ ที่สุด รองลงมาคือ /2/ , /8/
– คนที่ปีเกิด รหัส 7 สมพงษ์กับเลข /6/ ที่สุด รองลงมาคือ /8/ , /2/
– คนที่ปีเกิด รหัส 8 สมพงษ์กับเลข /2/ ที่สุด รองลงมาคือ /7/ , /6/
– คนที่ปีเกิด รหัส 9 สมพงษ์กับเลข /3/ ที่สุด รองลงมาคือ /1/ , /4/

สำหรับคนที่ปีเกิด รหัส 5 ถ้าเป็นชายให้เปลี่ยนเป็นเลข รหัส 2 , ถ้าเป็นหญิงให้เปลี่ยนเป็นเลข รหัส 8

select floor building