ฤกษ์ปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2563

ฤกษ์ปลอดภัย (ระบบ ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก) เป็น #ฤกษ์ฝืนลิขิตสวรรค์ ใช้ดำเนินการได้แม้กระทั่งฮวงจุ้ยอยู่ในทิศที่มีพลังงานร้าย (ซาสั่วะ) ดังนั้นใน 1 ปี หรืออย่างน้อย 1 ฤดูกาล ควรใช้เพียง 1 ฤกษ์ต่อสถานที่ครับ

🗓 เดือนพฤศจิกายน 63 ฤกษ์วันที่ 2 และ 6 เหมาะใช้กับที่พักอาศัย ส่วนวันที่ 10, 11, 22, 23 มีหยางแรง ควรใช้ร้านค้า ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์


🙏 วันสำคัญอื่นๆ (สำหรับไหว้เทพเจ้า)
– พุธที่ 4 วันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม
– อาทิตย์ที่ 15 ชิวอิก
– อาทิตย์ที่ 29 จับโหงว

⛔ ศุกร์ที่ 6 : วัน 4 สิ้น, ฤกษ์ปลอดภัยเวลา 05.30-06.30 น.
⛔ อังคารที่ 10 : วัน 4 เสื่อม, ฤกษ์ปลอดภัยเวลา 11.30-12.30 น.