ทางสามแพร่ง!

feng shui roadway T shop

feng shui roadway T building

feng shui roadway T shrine

feng shui roadway T house

ลักษณะทางสามแพร่งที่ดี
– เป็นตำแหน่งโชคลาภของอาคาร
– ลักษณะถนนที่พุ่งชงไม่เป็นเส้นตรงยาวเกินไปครับ
 
หากองค์ประกอบถูกต้อง
– ร้านค้า ลูกค้าเห็นชัดเจน
– อาคารขนาดใหญ่ จะส่งผลดีต่อธุรกิจ
– ศาลเจ้า จะศักดิ์สิทธิ์มาก

feng shui roadway T

หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องของทางสามแพร่งมาบ้างไม่มากก็น้อย

ตามตำราฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่า การปลูกบ้านตรงทางสามแพร่ง ( T ) ความวิบัติจะเกิดจากกระแสร้าย???

เรามักจะพบว่าตรงทางสามแพร่งส่วนใหญ่ไม่นิยมที่จะสร้างบ้านเรือน แต่กลับจะพบศาลพระภูมิ ศาลเจ้า

นั่นเป็นเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่า จะสามารถลดทอนความรุนแรงของสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดความสบายใจในทางจิตวิทยา เพราะธรรมชาติของมนุษย์ มักจะกลัวในสิ่งที่ตนมองไม่เห็น และยังไม่เข้าใจ

โดยเหตุและผล… ความรุนแรงและภัยพิบัติจากทางสามแพร่งนั้น มาจากความไม่สมดุลนั่นเอง

การสร้างบ้านไว้ตรงสุดทางถนนรูปตัว T มีอันตรายดังนี้

ประการแรก ทางสามแพร่งเป็นบริเวณที่เป็นจุดตัดของเส้นทางการจราจรถึงสามสาย ส่งผลให้การคมนาคมบริเวณนั้นคับคั่ง หากพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวย่อมจะทำให้จิตใจไม่สงบ ถูกรบกวนจากควันเสีย แสงไฟจากรถยนต์ที่สาดเข้ามาในตัวบ้าน

ประการที่สอง จุดตัดของถนนสามสาย ถือเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยที่อาจเกิดกับตัวบ้านและสมาชิกภายในบ้าน และเมื่อเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน้าบ้านได้ อีกทั้งผู้อยู่อาศัยก็จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะเดินออกจากบ้าน

ประการที่สาม หากทางสามแพร่งเป็นจุดที่ลมจะพัดผ่าน จะสร้างความรำคาญ และบั่นทอนสุขภาพของระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากฝุ่นละอองที่พัดมากับลม และเวลามีลมพัดแรงๆ บ้านจะถูกลมพัดแรงที่สุด โดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ บ้านจะได้รับความเสียหายมากที่สุด

แต่โดยปกติทางสามแพร่งไม่ใช่ว่าจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ผู้อยู่อาศัยเสมอไป ความรุนแรงของสิ่งรบกวนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ

1. บ้านที่ตั้งอยู่บนทางสามแพร่งภายในหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าบ้านที่ตั้งอยู่บนทางสามแพร่งของถนนสายหลัก เพราะการจราจรภายในหมู่บ้านนั้นมีความคับคั่งน้อยกว่า

2. ความสั้นยาวของทางสามแพร่ง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ ยิ่งถนนที่พุ่งเข้าหาตัวบ้านสั้น ผลกระทบก็จะยิ่งน้อยลง

3. บ้านที่มีขนาดใหญ่ หรือมีบริเวณมาก ตัวบ้านห่างจากรั้ว ก็จะทำให้ได้รับผลกระทบจากทางสามแพร่งน้อยลง

4. หากเป็นร้านค้าที่ตั้งบริเวณทางสามแพร่งยังส่งผลดีทำให้ ลูกค้ามองเห็นร้านได้ชัดเจน หากทิศทางสามแพร่ง เป็นตำแหน่งโชคลาภของร้านค้าตามหลักวิชาดาว 9 ยุค ก็จะยิ่งส่งผลดีธุรกิจ