ผลท้อ สัญลักษณ์แห่งสิริมงคล

ชาวจีนเริ่มรู้จักนำเอาสิ่งของ ดอกไม้ ผลไม้ และสิ่งอื่นๆ ที่มีเสียงพ้องกับคำสิริมงคล หรือมีลักษณะพิเศษอันเกี่ยวกับสิริมงคลก็จะจัดเข้าเป็นสัญลักษณ์แทนคำสิริมงคล

สำหรับวันนี้ขอนำผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนมาฝาก นั่นก็คือ ผลท้อ (桃) หรือ โซ่วเถา แปลว่า ผลท้อแห่งความยั่นยืน เป็นผลไม้ที่ขาดเสียมิได้ในงานฉลองวันเกิด เพราะเป็นการอวยพรให้อายุยืนนั่นเอง