วันซิ้งเหลาะที และวันเปิดงานใหม่

วันชิวสี่เป็นวันซิ้งเหลาะที (เหล่าเอี้ยเหลาะที) คือ วันที่เทพเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ หลังจากที่ได้ไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้

เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดงานใหม่ เพราะเทพเจ้าก็จะเริ่มงานในวันนี้เช่นเดียวกัน

โดยให้จัดของไหว้เจ้าที่ (จะเปลี่ยนกิมฮวย และอั่งติ้วใหม่ด้วยก็ได้) สิ่งศักดิ์ของจีนในตอนเช้า แล้วทำการเปิดร้านค้าตามปกติครับ