ประตูบ้าน

วิชาฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่า ลักษณะที่ดีของบ้าน สำนักงาน หรือคอนโดมิเนียมนั้น ภายในจะต้องมีการไหลเวียนของพลังชี่ด้วยความสม่ำเสมอ

ประตูก็เปรียบเสมือนปากที่จะทำหน้าที่เปิดรับพลังงานชี่จากภายนอกบ้าน

นอกจากนี้ประตูภายในบ้านยังทำหน้าที่ในการส่งเสริมหรือขัดขวางพลังงานของชี่ซึ่งไหลเวียนอยู่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของประตูนั้นๆ

ประตูซึ่งเปิดเข้าสู่ตัวบ้านควรจะพบกับความปลอดโปร่งหรือส่วนโถ่งที่มีความโล่งกว้างที่สุดของตัวบ้าน หรืออาจจะเป็นห้องรับแขกก็ได้

อีกทั้งยังมีความสว่างไสวไม่มืดครึ้มอึมครึม แสดงถึงความโอ่โถ่งอบอุ่น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลในเชิงจิตวิทยา

แต่ตามตำราฮวงจุ้ยถือว่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างให้พลังชี่ซึ่งไหลเวียนในบ้านเข้มแข็ง และส่งผลต่อเนื่องที่ดีมายังผู้อยู่อาศัย

การจัดวางหรือตำแหน่งที่ติดบานพับส่งผลให้ภาพแรกที่เปิดประตูนั้นแตกต่างกันออกไป เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วพบกับผนังห้อง จะเป็นการขัดขวางกระแสชี่ทำให้ติดขัดไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคปัญหา

open door

ในเชิงตรรกวิทยาจะส่งผลในแง่ของจิตใจ ทำให้เกิดความรู้สึกตีบตัน มีทัศนคติในแง่ลบ ขาดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ

หากบานพับประตูอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้าม คือ ด้านเดียวกับผนังห้อง ภาพกำแพงที่ตีบตันก็จะหมดไปครับ

open door