วันโถวอ้วงเอ่งสื่อ (อสูรธรณี) 21 ตุลาคม 2558

เป็นวันที่ดินมีกำลังมากที่สุด จึงห้ามเริ่มกระทบดิน เช่น ซ่อมบ้าน ลงเสาเข็ม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ฯลฯ อย่างอื่นไม่ห้ามครับ