โหงวเฮ้งเกี่ยวกับ 12 วังบนใบหน้า

ใบหน้าของคนเราถ้าจะแบ่งเป็นส่วนๆ จะได้ 12 ส่วน หรือ 12 ตำแหน่ง และมีความหมายต่างๆ ดังนี้ครับ

ตำแหน่งที่ 1 ตัวเราเอง อยู่ตรงหน้าผากระหว่างคิ้วทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ สวย คือ อิ่ม นูน หมายถึง จะได้รับราชการและมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ถ้ายุบหรือมีขีดขั้นอยู่ก็ต้องเป็นพ่อค้าทำงานค่อนข้างหนักจึงจะได้เท่ากับคนอื่น

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งพ่อแม่ ตำแหน่งอยู่ตรงไรผมหรือถ้านับอายุก็ประมาณ 16 ปี ถ้าอิ่มสวย หมายถึง มีการจินตนาการเก่ง พ่อแม่มีมรดกให้ เก่งในด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดอะไรแปลกๆ กว่าคนอื่น

ตำแหน่งที่ 3 พี่น้อง อยู่เหนือกลางคิ้วทั้ง 2 ข้าง คิ้วซ้ายคือผู้ชาย คิ้วขวาคือผู้หญิง ถ้าเนินเหนือคิ้วสวยก็หมายถึง มีปัญญาดี มีบารมีดี ทำอะไรมีคนสนับสนุนตลอดไป

ตำแหน่งที่ 4 คู่ครอง อยู่ระหว่างช่วงหางตากับหางคิ้ว และเลยขึ้นไปถึงหน้าผาก ถ้าตำแหน่งนี้สวยหมายถึง จะมีคู่ครองง่าย และเอาอกเอาใจเก่ง แต่ถ้ายุบหรือแฟบก็จะมีคู่ครองยากและไม่สมหวัง

ตำแหน่งที่ 5 ยศศักดิ์และความร่ำรวย ตำแหน่งนี้อยู่ปลายจมูก ถ้ากลมมนหมายถึงความร่ำรวย มียศศักดิ์ และละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ถ้าแหลมคมหมายถึงใจร้าย ชอบเอาเปรียบคน

ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งบารมี ตำแหน่งนี้อยู่แก้ม 2 ข้าง ถ้านูนสูงจะทำให้มีลูกน้องหรือบริวารมาก อีกทั้งจะมีบารมีสูงด้วย ถ้าตำแหน่งนี้ยุบหรือต่ำ จะต้องทำงานประเภทคนเดียว เช่น นักร้อง นักแสดง

ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งโยกย้าย อยู่ระหว่างหางคิ้วขึ้นไปประมาณ 2 นิ้ว ถ้าตำแหน่งนี้อิ่ม หมายถึง ได้โยกย้ายงานไปในตำแหน่งดีๆ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีตลอด อีกทั้งยังได้ค้าขายกับชาวต่างชาติอีกด้วย และหมายถึงคู่ครองจะดูแลเอาใจใส่ดีอีกด้วย

ตำแหน่งที่ 8 เกี่ยวกับลูก ถ้าตำแหน่งนี้นูน สวยงาม จะได้ลูกที่ดีสุขภาพแข็งแรง เกี่ยวกับช่องท้องและมดลูก ตำแหน่งนี้ถ้าเขียวช้ำ จะมีลูกยากหรือมดลูกเป็นมะเร็ง

ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งสุขภาพ อยู่ในตำแหน่งอายุ 41, 44 ปี ตรงสันจมูก ถ้าสันจมูกเข็มแข็ง ก็หมายถึง มีสุขภาพที่แข็งแรง ถ้าอ่อนแอหรือมีเส้นขีดขวางก็จะหมายถึง มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน อีกทั้งเป็นคนอ่อนไหวง่าย

ตำแหน่งที่ 10 ที่ดิน ถ้าตำแหน่งนี้สวยงาม อยู่ระหว่างคิ้วกับตาถ้าห่างมากก็หมายถึงมีที่ดินมาก ยิ่งเปลือกตานูนสวย ยิ่งบ่งบอกว่ามีสมบัติมากและดีๆ ด้วย

ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่งโชคลาภ อยู่เหนือคิ้วทั้งสองจากคิ้วขึ้นไปถึง 2 นิ้ว ถ้าตำแหน่งนี้นูนสวยก็จะมีโชคลาภจากการค้าขายกับชาวต่างประเทศ ถ้าปลายจมูกกลมมนก็ยิ่งจะทำให้รวยเร็วขึ้น

ตำแหน่งที่ 12 ตำแหน่งอำนาจ ถ้าตำแหน่งนี้นูนสวย กลมอิ่ม ก็จะประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานและชื่อเสียง เพราะเป็นตำแหน่งวาสนา แม้ไม่ทำงานเลยก็ยังสุขสบาย