พิธีตั้งย้ายหิ้งพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเรือนตี่จู้ (เจ้าที่) หลังใหม่!

1. กำหนดฤกษ์โดยเลือกเกณฑ์ที่ดีมาเสริม เช่น วันก้าวหน้า เป็นต้น

2. ก่อนฤกษ์ย้าย 1 สัปดาห์ จุดธูปแจ้งบอกกล่าวแจ้งตามวัตถุประสงค์ เช่น ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ หรือเปลี่ยนหิ้งหรือเรือนหลังใหม่

3. เมื่อได้ฤกษ์ย้าย จุดธูปแจ้ง ปักทิ้งไว้สักครู่
– หากเป็นการย้ายตำแหน่ง ให้ย้ายหิ้ง หรือเรือนเจ้าที่ และกระถางธูป
– หากเปลี่ยนใหม่ให้ย้ายกระถางธูปไป แต่ถ้าเปลี่ยนกระถางธูปใหม่ด้วย ให้เทขี้เถ้าเดิมใส่กระถางใหม่ สำหรับเรือนเก่าหลังทำพิธีเสร็จแล้ว สามารถนำไปเผาหรือทิ้งในที่เหมาะสมได้

4. จุดธูปพร้อมจัดของไหว้ตามธรรมเนียมประเพณี เช่น ชา 5 ถ้วย , ผลไม้ 5 อย่าง อื่น ๆ หงิ่งเตี๋ย กระดาษเงิน กระดาษทอง หลังจากย้ายเรียบร้อยแล้วให้บอกกล่าวด้วยว่า ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอพรให้คุ้มครองดูแล

วิธีการขอพรอย่าขอหลายอย่าง (ขอแล้วได้ทุกอย่าง อย่างละเล็กละน้อย จนแทบไม่เห็นผล)

แนะนำหากเป็นชายขอให้กิจการก้าวหน้า รุ่งเรือง หากเป็นหญิงขอเรื่องสุขภาพ และครอบครัวเป็นสุขครับ