ต่งโท่ว พิธีกระทบธรณีสำหรับที่ดินเปล่า

อุปกรณ์ในพิธีมีดังนี้ครับ

1. ไม้ไผ่ 1 ลำ
2. หงิ่งเตี๋ย 5 แผ่น
3. ธูป 5 ดอก
4. เทียน 1 คู่
5. ฟัก ( พร้อมมีดสำหรับหั่น )
6. น้ำชา 5 ถ้วย
7. ผลไม้ 5 อย่าง
8. จอบ

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ใช้หล่อแก (เข็มทิศจีน) วัดองศาที่ดินเพื่อหาทิศด้านหลัง

2. สามารถใช้ฤกษ์ปลอดภัยเพื่อเริ่มดำเนินการได้
– ห้ามวันอสูรธรณี
– ห้ามวัน 4 สิ้น , 4 สูญ , 4 เสื่อม
– หากองศาด้านหลังที่ดินเป็นทิศแตกสลาย ควรหลีกเลี่ยงไปทำปีนักษัตรถัดไป (เริ่มประมาณหลังวันที่ 3 – 8 ก.พ.) แต่หากจำเป็นต้องดำเนินการ ให้ย้ายตำแหน่งเริ่มต้นเป็นทิศอื่นแทน
– หากเป็นทิศดาวเบญจภูติ (โหงวอึ้ง) ประจำปีหรือประจำเดือนสถิติอยู่ ให้ย้ายตำแหน่งกระทบโดยเริ่มต้นเป็นทิศอื่น

3. การไหว้โถวตี่กง (เจ้าที่) นำไม้ไผ่มาผ่าปลายบน สอดหงิ่งเตี๋ย 5 แผ่น (ห้ามผูกมัดกับไม้ไผ่) ปักที่ทิศด้านหลังตรงกลางพื้นที่โดยไม่กีดขวางการก่อสร้าง (ยกเว้นเข้าเกณฑ์ห้ามตามข้อ 2)

impace ground

4. จัดของไหว้

impace ground

– กรณีที่ไม่สะดวกในการปักไม้ไผ่ ให้ใช้ผลไม้ 5 อย่าง + หงิ่งเตี๋ย 25 ใบแทน (เผาเมื่อเสร็จพิธี)

5. จุดธูป เทียน และอธิษฐาน ดังนี้ “กราบไหว้เจ้าที่ วันนี้เป็นฤกษ์ที่ดี ขออนุญาตทำการก่อสร้าง ณ สถานที่นี้ ขอเจ้าที่โปรดได้ปกป้องคุ้มครองให้การก่อสร้างราบรื่น รวดเร็ว ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์”

6. หลังจากนั้น นำจอบมาขุดโดยเริ่มจากด้านหลังมา ข้างหน้า ( 1 มาหา 2 ) และ จากซ้ายมาขวา ( 3 มาหา 4 ) หรือกลับกันก็ได้ เป็นกากบาท
กระทบธรณี

impace ground

7. เผาหงิ่งเตี๋ย ธูป และเทียน ส่วนผลไม้ให้เป็นทานแก่บริวาร

8. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ห้ามหยุดเกินกว่า 3 วัน หากเกินกว่านั้น ต้องดูฤกษ์ใหม่

9. กรณีที่เจ้าบ้านต้องการหาฤกษ์ลงเสาเอก ให้เจ้าบ้านขอฤกษ์จากพระที่นับถือ และกระทำต่อจากข้างต้นได้ครับ

(จากหนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล 2551)

impace ground