มาดูแนวทางการเลือกซื้อบ้านกันครับ

การซื้อบ้านนั้น อาจมีปัญหาหลายอย่างที่ไม่ปรากฏชัด หากอาศัยแนวทางดังต่อไปนี้ คุณก็สามารถหลีกเลี่ยงได้หลายประการ

1. ทางระบายน้ำ ควรตรวจดูว่าบ้านที่กำลังจะซื้อมีทางระบายน้ำตามธรรมชาติอันเนื่องมาจาก ลักษณะของภูมิประเทศหรือไม่ หรือมีระบบระบายน้ำที่ดีโดยรัฐบาลหรือนักพัฒนาที่ดินจัดเตรียมไว้ให้หรือไม่ วิธีที่ดีคือตรวจสอบทันทีหลังฝนตกหนัก การมีน้ำมากเกินไปในหรือรอบ ๆ บ้านจะทำให้เกิดบรรยากาศพลังอิมมากเกินไป

2. การจราจร ลักษณะของถนน สะพาน ทางผ่านและคลองที่อยู่ใกล้ ๆ สามารถสร้างปัญหากับบ้านได้ บ้านที่อยู่ใกล้ทางหลวงที่มีการจราจรหนาแน่น นอกจากก่อให้เกิดเสียงและมลพิษ ยังทำให้พลังสูญสิ้นเนื่องจากถนนสายหลักเปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลเร็ว จะพาชี่ไปด้วย ทำให้บ้านใกล้ ๆ ขาดพลังงาน

3. สาธารณูปโภค ตรวจสอบสาธารณูปโภคให้ดีก่อน เช่น น้ำสะอาด ไฟฟ้า การเก็บขยะ และการบำรุงรักษาถนนหนทางเพียบพร้อม

4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งต่อไปนี้
4.1 แนวเลื่อนตัวของชั้นดิน
4.2 ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ
4.3 โรงกำเนิดไฟฟ้าหรือสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย
4.4 โกดังเก็บของที่มีความไวไฟสูง
4.5 สถานประกอบพิธีศพหรือสุสาน
4.6 โรงพยาบาลหรือคลินิก

5. ควรตรวจสอบประวัติของบ้าน