พิธีขึ้นบ้านใหม่! – พิธีเปิดร้าน!

พิธีขึ้นบ้านใหม่

ก่อนการขึ้นบ้านใหม่

1. บริเวณบ้านที่จะไปอาศัยอยู่ หากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ ควรไปไหว้แสดงความเคารพ และขอพรให้ท่านคุ้มครองดูแลให้มีความสุขความเจริญ และควรทำบุญสังฆทาน และอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของครอบครัว เจ้าที่ และวิญญาณที่อาศัยอยู่ ในสถานที่ที่จะเข้าอยู่

2. ในกรณีที่เป็นบ้านใหม่หรือบ้านนั้นยังไม่เคยเข้าไปอยู่อาศัย ก่อนย้ายเข้าเราสามารถปรับสภาพกระแสภายในบ้านให้ปราศจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยการทำพิธีล้างปรับสภาพ (ล้างอสูร)

3. การทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ ต้องใช้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

feng shui housewarming

ก่อนได้ฤกษ์

1. ให้ดับไฟในบ้าน

2. ให้สมาชิกออกนอกสถานที่

เมื่อได้ฤกษ์

1. ให้เดินเข้าบ้าน เปิดไฟ จัดตั้งและกล่าวเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในทางปฏิบัติเราควรกำหนดจุดตั้ง และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เช่น ขนของ ตอกตะปู ฯลฯ เพื่อสะดวกในวันทำพิธี และจะได้ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เสร็จทันในฤกษ์

feng shui housewarming

2. หากต้องการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาก่อน ให้ใส่กล่องทึบ และวางไว้โต๊ะกลางบ้าน เพื่อจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับทิศทาง และหากอัญเชิญมาจากที่บ้านเก่าต้องดูฤกษ์อัญเชิญลง

3. ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จัดของถวาย (ตามแต่ประเพณี ความนิยมของบุคคล) ดีที่สุดควรเป็นผลไม้ 5 อย่าง (ครบ 5 ธาตุ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ) เฉพาะกรณีร้านค้าเปิดใหม่ ไม่ควรไหว้ด้วยส้มเพียงอย่างเดียวให้ใช้ผลไม้ห้าอย่าง เพราะคนจีนบางกลุ่ม มีคำพังเพยว่า “ปี้มึ้ง ไต่เกี่ยก” ความหมายคือ ปิดร้าน และคำว่า “ไต่เกี่ยก” พ้องเสียงกับ “ไต่กิก” ที่แปลว่า ส้ม ดังนั้น ไหว้ด้วยส้ม + ผลไม้อื่น ๆ อีก 4 ชนิด และไม่ควรมีเนื้อสัตว์ เพราะเท่ากับไม่เบียดเบียนชีวิตอื่น

4. วันแรก ให้จุดธูปจริง / เทียนจริง เพื่อให้เกิดควัน (ควันเป็นสื่อแสดงออก ให้สิ่งศักดิ์ที่เราเชิญได้รับรู้) และขอพร (การขอพรอย่าขอหลายอย่าง ให้ขอเท่าที่สำคัญและจำเป็นจึงจะได้ผล)

5. ก่อเตาหุงต้ม คือ การเริ่มอยู่กิน และหมายถึงมีกินมีใช้ อาจต้มขนมอี๋ เพื่อความเป็นมงคล

6. นอน 1 คืน หมายถึง มีที่นอน อยู่เย็นเป็นสุข หากไม่สะดวกให้ปูเตียง หรือจัดเตียงแทน

feng shui housewarming

7. หลังจากเสร็จพิธีกรรมในข้อ 6 ดังกล่าว เจ้าภาพอาจจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ตามสะดวก

8. บุคคลที่ถูกชงในฤกษ์ที่กำหนด ให้เดินตามหลัง อย่าเป็นผู้เดินนำหน้า หรือเป็นผู้ประกอบพิธี

9. หากที่บ้านทิ้งช่วงทำบุญมามากกว่า 1 ปี ควรดูฤกษ์ (ขยับพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์) แต่หากทำต่อเนื่องทุกปี ไม่ต้องดูฤกษ์ครับ

พิธีเปิดร้าน

1. ข้อกำหนดโดยทั่วไปเหมือนกับการขึ้นบ้านใหม่ ยกเว้น รายการหุงต้ม และการนอนให้ตัดออก

2. วันเปิดร้าน ควรเชิญญาติสนิท มิตรสหายมา และให้เกิดการค้าขึ้น เพื่อเป็นนิมิตหมายการค้าที่ดี

3. ฤกษ์สำหรับร้านค้า สามารถแบ่งออกได้ 2 ขั้นตอน

– ขั้นตอนแรกฤกษ์ภายใน คือ วันตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
– ขั้นตอนที่สองฤกษ์ภายนอก คือ วันเปิดร้านค้าขาย
(ทั้ง 2 ขั้นตอน อาจเป็นคนละฤกษ์ หรือฤกษ์เดียวกันก็ได้)

4. ในกรณีที่จะแจกของที่ระลึก หากถือเคล็ดว่าวันแรกไม่ควรแจกของฟรี! ให้แจกคูปองแล้วมารับของชำร่วยในวันหลัง (และในทางปฏิบัติ ทำให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยมร้านใหม่ เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง)

feng shui housewarming

(จากหนังสือ ปฏิทินฤกษ์มงคล 2551)