ขนาดของบ้านมีผลต่อฮวงจุ้ยหรือไม่?

ขนาดของบ้านที่เหมาะสมในทางฮวงจุ้ย เน้นความสมดุล…

โดยดูจากคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเมื่อเทียบกับขนาดของบ้าน

หากบ้านหลังใหญ่แต่ผู้อาศัยน้อย พลังอิม (หยิน) จะมีมากกว่าเอี้ยง (หยาง) ส่งผลให้บ้านเย็น ไม่เกื่อกูลต่อความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดระหว่างสมาชิกของครอบครัว

บ้านที่เล็ก แต่ผู้อยู่อาศัยมาก จะมีพลังเอี๊ยงมากกว่าอิม ส่งผลให้สมาชิกสัมพันธ์อบอุ่นใกล้ชิด ซึ่งเป็นจุดประสงค์ประการหนึ่งของฮวงจุ้ย

ถ้าบ้านเป็นแบบสองชั้น ความสูงของชั้นสองไม่ควรสูงกว่าชั้นแรก รูปทรงของบ้านที่ถูกโฉลกฮวงจุ้ยที่สุดคือสี่เหลี่ยมผืนผ้า