Happy Chinese New Year 2015

ขอส่งความปรารถนาดีและอวยพรในวันตรุษจีนครับ

“บ่วง สื่อ ยู่ อี่ หมื่นเรื่องให้สมปรารถนา”

“ซิน นี้ ฮวด ไช้ ปีใหม่นี้ขอให้มั่งคั่งร่ำรวย”

happy chinese new year 2015
happy chinese new year 2015