ตำแหน่งที่ควรวางตี่จู้

ตี่ จู้ (ตี่จู้เอี้ย) เปรียบเสมือนจุดยึดเหนี่ยวของคนในบ้าน ตำแหน่งที่วางจึงมีสำคัญ และต้องวางในทิศที่ดีของบ้าน ไม่จำเป็นต้องวางหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านเสมอไป การวางหันหน้าบ้านเป็นวิธีของชาวบ้านเล่าต่อกันมา แต่การวางตี่จู้นั้น แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ คือ

1. วางดักกระแสชี่ เพื่อการต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน หรือเรียกว่าใช้หยิบยืมพลังอำนาจจากดิน
2. วางเสริมชะตาชีวิตของเจ้าของบ้านโดยเฉพาะ
3. วางเพื่อเบี่ยงเบนทิศทางของบ้าน
4. เสริมอำนาจให้บ้านอยู่อาศัย

ข้อห้ามในการวางตี่จู้
– ห้ามวางในห้องเก็บของที่มีของรกรุงรัง
– ห้ามวางใต้คาน
– ห้ามวางหันหน้าตรงกับห้องน้ำ
– ห้ามวางหันหน้าตรงกับอ่างน้ำทุกชนิด
– ห้ามวางหันหน้าตรงกับตู้ปลา
– ห้ามวางตู้ปลาบนตี่จู๋เอี๊ย
– ห้ามวางภาพอนาจารหน้าตี่จู๋เอี๊ย
– ห้ามวางหลังพิงกับชักโครก
– ห้ามวางทิศทางที่ชงกับปีเกิดของเจ้าของบ้าน

นอกจากนี้ ตำแหน่งวางตี่จู้หน้าตี่จู้ต้องโล่ง ไม่ควรมีของรกรุงรังอยู่ด้านหน้า ด้านหลังต้องมีที่พิง สงบนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว บริเวณที่ตั้งต้องมีแสงสว่างพอสมควร ไม่มืดทึบจนเกินไป ในฮวงจุ้ยระดับสูง ตำแหน่งที่ตั้งตี่จู้ ต้องเอา องศา ทิศทางของอาคาร และฤกษ์ยาม (คำนวณจากทิศอาคารและปีเกิดเจ้าของอาคาร) มาประกอบกันด้วยทุกครั้ง