วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (ซิ้งเจียที)

คนจีนเชื่อว่าวันซิ้งเจียทีเป็นวันที่เทพเจ้าของจีนทุกองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ เพื่อไปรายงานความประพฤติของเจ้าบ้าน และของคนในโลกมนุษย์ว่าทำความดีอะไรบ้าง

บุคคลส่วนหนึ่งจะยึดว่า วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เป็นวันที่ 24 เดือน 12 ของจีนตายตัว แต่โดยหลักการจะนับถอยหลังจากวันชิวอิก 6 วัน

ดังนั้นหากเดือน 12 จีนในเดือนนั้นมีจำนวน 29 วัน ก็จะเป็นวันที่ 24 จีน แต่หากเดือนนั้นมี 30 วัน ก็จะตรงกับวันที่ 25 จีน

ในวันนั้นให้เจ้าบ้านจัดของไหว้มากกว่าปกติ ได้แก่ ผลไม้ 5 อย่าง, น้ำชา น้ำเปล่า อย่างละ 5 ถ้วย, กระดาษไหว้ และชุดเสื้อผ้าเทพเจ้า

การขอพร กล่าวว่า “ขอให้ท่านเทพเจ้าเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ หากข้าพเจ้าทำผิดพลาดประการใด ขอท่านโปรดอภัย เมื่อท่านกลับมาขอให้นำความสิริมงคลมาสู่บ้าน”

แล้วนำเสื้อผ้าเทพเจ้า กระดาษไหว้ต่างๆ ไปเผาส่งให้ท่าน หลังจากนั้นนิยมทำความสะอาดเรือนเทพเจ้า ตัวองค์และกระถางธูป

ฤกษ์ทำความสะอาด
1. หากปีที่ผ่านมา มีการทำความสะอาดในช่วงนี้ ใช้ฤกษ์สะดวก
2. หากกระทำเป็นครั้งแรกต้องดูฤกษ์ปลอดภัย