อักษรมงคล ฮก ลก ซิ่ว และ ซังฮี่

คนจีนเวลาอวยพรกันก็หนีไม่พ้นคำว่า “ขอให้มีความสุข ให้สมปรารถนา ให้ร่ำรวย ให้ลูกหลานดี และมีอายุมั่นขวัญยืน” คำพรนี้หนีไม่พ้น คำมงคล ฮก (福 Fú), ลก (禄 Lù), ซิ่ว (寿 Shòu) และซังฮี่ (囍 Shuang xi)

ฮก แปลว่า ความสุข สุขจากการได้สมปรารถนาในโชค ในทรัพย์ ยศถาบรรดาศักดิ์ และอายุที่ยืนยาว

ลก แปลว่า บุญบารมี บุญที่ขอให้ร่ำรวย มีฐานะมั่นคั่ง มีบารมีจากความก้าวหน้าในงาน ถ้ารับราชการก็ขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต หากทำการค้าก็ให้รุ่งเรืองมีกำไร และมีลูกหลานดี ๆ มากมายมาสืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไป

ซิ่ว แปลว่า อายุมั่นขวัญยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

บางครั้งเรียงลำดับเป็น ฮก ซิ่ว ลก ก็มี โดยถือว่า ซิ่ว เป็นหัวหน้าของเทพทั้งหมดนี้ ฮก หรือ ฝู ซิง นั้น เป็นเทพแห่งความสุข

fu lu shou shuang xi

ในตำนานเทพของจีนมีเทพเจ้าแห่งความสุขมากมายหลายองค์ บ้างก็ว่า ฝู ซิง องค์นี้ก็คือ ฝู เสิน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขอีกองค์หนึ่ง เชื่อกันว่าเคยมีชีวิตในศตวรรษที่ 6 และผู้คนในมณฑลหูหนานนับถือเป็นเทพเจ้า เทพองค์นี้มักสร้างเป็นชายชราถือเหรียญทองของจีน

สำหรับ ลก หรือ ลู่ ซิง นั้น เดิมเป็นนักปราชญ์ ในราวศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล เป็นนักปราชญ์ที่ปรึกษาของจักรพรรดิองค์หนึ่ง และได้ตำแหน่งสูงส่ง ทั้งยังได้มีฐานะที่ดีเพราะความเมตตาของจักรพรรดินั่นเอง

ซิ่ว หรือ โซ่ว ซิง นั้นเป็นเทพเจ้าแห่งการมีอายุยืนยาว (โซ่ว) ซึ่งไม่มีศาลเฉพาะของตน แต่ในวาระวันเกิดของผู้สูงอายุมักจะบูชาเทพเจ้าองค์นี้ เพราะเชื่อว่า เทพจะดลบันดาลให้มีอายุยืนยาว ในภาพวาดของจีน ซิ่งจะถือผลท้อ อันเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตยืนยาวด้วย
ฮก ลก ซิ่ว

อักษรมงคล ซังฮี่ คำว่า ฮี่ ( 喜 xi ) แปลว่า ความสุข ความยินดี ซัง ( 雙 Shuang ) แปลว่า คู่ หรือ 2 เท่า

คำว่า ซังฮี่ ( 囍 Shuang xi ) จึงมีความหมายว่าสุขเป็น 2 เท่า นิยมใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแต่งงาน หมายถึง ความสุขของคู่วิวาห์

ที่มาของคำว่า ซังฮี่ นี้มาจากสมัยราชวงศ์ซ้อง บัณฑิตหนุ่มแซ่หวัง ชื่อหวังอาซี เข้าสอบหน้าพระที่นั่ง หลังสอบเสร็จก็เข้าพิธีวิวาห์กับหญิงคนรัก ปรากฏว่าในวันแต่งงาน ทราบผลสอบว่าสอบได้เป็นที่ 1 คือได้เป็นจอหงวนนั่นเอง

ในการแต่งบ้านสำหรับงานแต่งงานของตน หวังอาซีได้เขียนคำว่า ฮี่ สีทองบนกระดาษแดงติดไว้ที่ผนัง เมื่อทราบว่าได้เป็นจอหงวน ทำให้ความสุขความยินดีเพิ่มเป็นทวีคูณ จึงเขียนคำว่า ซัง อีกตัว เพิ่มต่อจากฮี่ตัวแรก กลายเป็นคำว่า ซังฮี่ หรือ ฮี่คู่ แล้วนำไปติดไว้ที่หน้าประตูบ้าน เพื่อประกาศให้ญาติมิตรได้ทราบถืงความสุขที่มีเป็น 2 เท่าของตน

ตั้งแต่นั้นมา คำว่า ซังฮี่ ก็เป็นที่นิยมและกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานวิวาห์ ตัวหนังสือจีนที่มีความหมาย เป็นมงคลและเป็นสัญลักษณ์มงคลที่ใช้กันจนเป็นธรรมเนียม จึงเป็นคำ 4 คำว่า ฮก ลก ซิ่ง ( ฝู ลู่ โซ่ว ) และ ซังฮี่

fu lu shou shuang xi