📆 ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 🌈 วันฟ้าอภัย – สวรรค์ยินดี

🌞 เทพสุริยัน + 🌙 เทพจันทรา – แสงสว่างส่องทางชีวิต
🏆 ดาวเด่นดัง – ก้าวหน้า มีชื่อเสียง

🛐 ตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
– ฤกษ์เวลาทั้งวัน หันหน้าทิศใต้

🧘‍ ทำสมาธิ สวด อธิษฐาน เข้าถึงพลังศักดิ์สิทธิ์
– เวลา 15.15 – 16.45 น. หันหน้าทิศตะวันออก
– เวลา 17.15 – 18.45 น. หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

📿 บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย
โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง โทสัง
สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

📿 บทขอขมาลาโทษ ต่อภิกษุพระสงฆ์
เถเร ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

📿 บทสวดขอขมาพระภูมิเจ้าที่ เทวดาอารักษ์
อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภูมะเทวา ขะมามิหัง

📿 คำขออโหสิกรรมและถอนสาบาน
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

📿 บทอุทิศกุศลให้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ เทพเทวาและเจ้ากรรมนายเวร
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
อิทัง เม คะรูปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คะรูปัชฌา ยาจะริยา
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

📿 บทสวดขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร สำหรับคนที่พบเจออุปสรรค
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

📿 บทสวดถอนคำสาปแช่ง ถอนคำสาบาน
อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห
ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต
อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาป ให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วยนะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ
นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล
สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ

🌈 วันฟ้าอภัย (天赦) เป็นวันที่สรวงสวรรค์เปิดให้คนที่สำนึกตัวว่าทำผิด ล่วงเกินฟ้าดิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเคยบนบานศาลกล่าวแล้วจำไม่ได้ มีโอกาสขอขมาลาโทษ

🛐 วิธีปฏิบัติง่ายๆ คือ ให้จัดส้ม 9 ผล น้ำเปล่า 5 ถ้วย ธูป 9 ดอก หรือจะตั้งโต๊ะพิธีจัดผลไม้ 9 อย่าง และของเซ่นไหว้ แนะนำอาหารหรือขนมที่เป็นเจครับ จุดธูปอธิษฐานกลางแจ้ง เสร็จพิธีแล้วเทน้ำลงดิน ส่วนผลไม้ลามาทานได้

🙇‍ สำหรับท่านที่ต้องการขอขมาฟ้าดิน แต่ไม่สะดวกตั้งโต๊ะทำพิธี ก็สามารถไปไหว้ทีกงตามศาลเจ้าจีนได้ และการขอขมาไม่สามารถทำแทนกันได้นะครับ

ในโอกาสที่วันฟ้าอภัยมาถึง บางคนที่เคยล่วงเกินฟ้าดินไว้โดยไม่รู้ตัว ทำให้ชีวิตมีอุปสรรค ติดขัดมากมาย หากรู้จักคุกเข่าลงขอ ผลบุญต่างๆ ที่ประกอบมาก็จะส่งผลให้เราได้เต็มที่