🌈 ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 วันฟ้าอภัย

🌈 เดือนสิงหาคม 66 มีฤกษ์ฟ้าอภัยถึงสองวันครับ

ท่านที่ไม่ได้ทำพิธีเมื่อต้นเดือน วันศุกร์ที่ 18 สามารถขอขมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือขอขมากรรมจากคนก็ได้เช่นกัน

💡 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นจากพลังงาน พลังงานทุกชนิดเกิดจากคลื่นความถี่สั่นสะเทือน

🤝 ดังนั้นการที่ประกาศเจตนาหรือกระทำการต่างๆ เพื่อความเป็นมิตร ก็จะแผ่คลื่นนั้นออกมาด้วย

📈 เมื่อส่งสารไปสู่สวรรค์ (ฟ้า) แล้วก็จะบันทึกสู่จิตใต้สำนึกเป็นพลังมงคลด้านบวกครับ


🙏 พิธีไหว้ขอขมา
https://sinsae.com/forgiveness-day 🖱

🧘‍ สิ่งที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่มองเห็น
https://www.facebook.com/sinsae/posts/4705419422832563 🖱