หินคริสตัลควอทซ์ (เขี้ยวหนุมาน) เป็นของมงคล ใช้ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือน

🔮 หินคริสตัลควอทซ์ (เขี้ยวหนุมาน) เป็นของมงคล ใช้ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนได้ครับ

ตำแหน่งที่ควรวาง เช่น โต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือใช้วางเสริมมุมบารมีฮวงจุ้ย ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร

ควรเป็นรูปทรงกลม หากเป็นสีขาวใสยิ่งดีครับ ✨