บทบาทและองค์ประกอบของวิชาฮวงจุ้ย

วิธีการของวิชาฮวงจุ้ยสามารถกำหนดชะตากรรมได้จากแรงผลักดันของตัวผูกพัน กล่าวคือโดยธรรมชาติแล้ว

1. ผู้แข็งแรงจะผลักดันผู้อ่อนแอกว่า

2. ผู้ฉลาดจะผลักดันผู้ด้อยฉลาด

3. ผู้มีบารมีจะผลักดันผู้ด้อยบารมี

4. ฟ้าดินจะผลักดันสรรพสิ่งบนโลก

ปรมาจารย์จึงได้รวบรวมอิทธิพลของฟ้าดินเป็นวิชาฮวงจุ้ย สำหรับระบบของอาจารย์ผม ได้กำหนดแบ่งออกเป็น 4 วิชาหลักดังนี้

1. ชัยภูมิ (ตี้ลี่) เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ เช่น ภูเขา แม่น้ำ ถนน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

2. ทิศทาง (ลี่ขี่) คือกระแสแนวอากาศ ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในหลักวิชา คือ วิชาดาว 9 ยุค, 8 ทิศ

3. ดวงชะตา (เหมี่ย อุ่ง) คือ วัน เดือน ปี และเวลา ที่เราเกิดมา ถือเป็น “ดวงต้น” ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมาถือเป็น “ดวงก่อ” ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง สังคม ฐานะ ความคิด ความประพฤติ ฯลฯ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นี่จึงเป็นคำตอบว่าเหตุที่คนเกิดวัน เดือน ปี เวลา เดียวกัน แต่ชีวิตกลับไม่เหมือนกัน (ดวงต้นเหมือนกัน แต่ดวงก่อต่างกัน)
4. ฤดูกาล (เกี๊ยกซี้) การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ อิทธิพลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นฤดูต่างๆ ก็คือ การเลือกวันเวลาที่เหมาะสมในการกระทำต่างๆ (วิชาฤกษ์ยาม)

ผู้เรียนรู้หรือผู้ที่ใช้วิชาฮวงจุ้ย จึงเป็นผู้ได้เปรียบที่จะหลีกเลี่ยงจุดให้โทษผูกพันจุดให้คุณ